Saturday, 31 December 2011

12月底房市记录

12月30日 大温地区 住宅单位
售出单位: 43
新上市单位: 43 
___________________________________

12月1-30日 (2011) 大温地区 住宅单位
新上市单位: 1611
售出单位: 1630

售出/新上市 比例: 101%12月1-30日 (2010) 大温地区 住宅单位
月底总新上市单位: 1699
月底总售出单位: 1899
月底售出/新上市 比例: 112%

看来今年12月成交量比去年下降14%, 比2009年下降35%, 是十年来第二低
新上市量看来比去年12月下降5%。[售出/新上市]比例看来比去年下跌约11%。


* 本人数据与地产局官方数据可能有小小误差 (通常是高估地产局数据 by 0-5%) - 官方数据将在下周公布。届时我在贴上来讨论。
___________________________________

历年来12月大温地区销售记录:

年份: 成交量 /新上市量 / 比例
2001 2394/1856 - 129%
2002 2205/1895 - 116%
2003 2434/2301 - 106%
2004 2065/1764 - 117%
2005 2332/1735 - 134%
2006 1686/1524 - 111%
2007 1897/1695 - 112%
2008 924/1550 - 60%
2009 2515/2153 - 117%
2010 1899/1699 - 112%

换句话说,历年的12月, 通常可以见到每新上市10个房,就有11-12个售出

___________________________________

历年12月底总房源:
2005 7500
2006 10000
2007 9500
2008 15193
2009 8939
2010 11000

根据 2011-11月底及12月1-23日销售数据,预测今年年底总房源将达到 12000-12500, 是近年来第二高的年末剩余房源。 2012年初的房源将比2011年初增加约10-12%

No comments:

Post a Comment