Tuesday, 8 May 2012

大傻在北美中文网的专栏开张!

 (北美中文网报道) 地产走势如何,向来是置业者、投资者关注的重点。大温地产局、菲沙河谷地产局均会发布每月地产相关数据,不过,由于地产局统计数据分类庞杂,且相关数据新闻多侧重总体表现,因此对于具体区域的具体房型市场表现,读者不一定十分了解。北美中文网网友“GreatFool” 长期关注大温及加国地产数据,并结合人口变动、经济发展、移民政策等进行跟踪分析,颇受网友关注。本网特辑录“大傻地产观察”内容,一家之言,供读者参考。
      
      【大傻地产观察】 :大温地区4月表现最差的区域 (独立屋)


      By 北美中文网网友“GreatFool”


       1、4月 Van West 独立屋 
       成交量 = 130
       较去年 = 214 大跌 39%
       较上月 = 152 下跌 14%

       新上市 = 395
       较去年 = 358 上升 10%
       较上月 = 336 上升 18%

       2、4月 West Van 独立屋 
       成交量 = 83
       较去年 = 141 大跌 41%
       较上月 = 78 上升 6%

       新上市 = 184
       较去年 = 200 下跌 8%
       较上月 = 158 上升 16%

       3、4月 Burnaby 独立屋 
       成交量 = 94
       较去年 = 150 大跌 37%
       较上月 = 95 下跌 1%

       新上市 = 246
       较去年 = 193 上升 27%
       较上月 = 210 上升 17%

       4、4月 Coquitlam 独立屋
       成交量 = 119
       较去年 = 143 下跌 17%
       较上月 = 154 下跌 23%

       新上市 = 210
       较去年 = 214 下跌 2%
       较上月 = 225 下跌 7%

       5、4月 Van East 独立屋 
       成交量 = 135
       较去年 = 171 下跌 21%
       较上月 = 155 下跌 13%

       新上市 = 270
       较去年 = 271 下跌 0%
       较上月 = 291 下跌 7%

       6、4月 Richmond 独立屋 
       成交量 = 114
       较去年 = 143 下跌 20%
       较上月 = 104 上升 10%

       新上市 = 350
       较去年 = 408 下跌 14%
       较上月 = 326 上升 7%

No comments:

Post a Comment